Tẩy đa năng

Tẩy đa năng

Tẩy đa năng

Tẩy đa năng
Tẩy đa năng (100 ml)

Tẩy đa năng (100 ml)

blake, tẩy đa năng, làm sạch gia dụng, tẩy kim loại rỉ sét, làm trắng men, gốm sứ, nhựa