Dung dịch khử mùi, diệt khuẩn nano bạc

Dung dịch khử mùi, diệt khuẩn nano bạc

Dung dịch khử mùi, diệt khuẩn nano bạc

Dung dịch khử mùi, diệt khuẩn nano bạc
Nước khử mùi giày dép, nón bảo hiểm

Nước khử mùi giày dép, nón bảo hiểm

diệt khuẩn 99.9%, loại bỏ mùi hôi trên giày dép, quần áo, nón bảo hiểm